ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย

  • ศาสตราจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
  • ศิษย์เก่าดีเด่น
  • บุคลากรดีเด่น
  • ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
  • นักวิจัยรางวัลพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • บุคลากรและนักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
  • ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีผลงานดีเด่น

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว มจพ. โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรแต่ละภาคส่วน เครือข่ายความร่วมมือ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ณ หอประชุมประดู่แดง (ช่วงบ่าย) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา https://kmutnb.ac.th
พัทธนันท์/ข่าว
กาญจนา/ข้อมูล