ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มจพ.  นางสาวสิริกาญจน์ สุขปานเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

🥉คว้าเหรียญทองแดง 🥉 กีฬาหมากรุกกัมพูชา ประเภทหญิงคู่

ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 5 – 17 พฤษภาคม 2566 ณ ประเทศกัมพูชา