ประกาศปรับเวลาการให้บริการสนามกีฬาชั้น 3 อาคาร 40 ปี มจพ.

วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.40 น.
และปิดให้บริการในวันเสาร์

เนื่องจากมีการปรับปรุงห้องสำนักงานกองกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มจพ.
ทำให้เกิดฝุ่นกระจายลงมายังสนามกีฬาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข่าว : กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. (อาคาร 77)