ข่าวสารงานบริการของเรา

1.แบบรายงานตัว นศท 2.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสารใบรายงานตัว 3.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว-เลื่อนชั้น 4.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น รอรับสิทธิ์ 5.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น-โอนย้าย
1.แบบใบสมัคร นศท.(A4) 2.ใบรับรองแพทย์ 3.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร 4.ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและเอกสาร 5.ขนาดรอบตัว-เกณฑ์การทดสอบ
นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2546 ไม่เคยเรียน รด. หรือเกิดก่อนแต่มาเรียน มจพ. ปีแรก ประสงค์ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร   1.คำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร 2.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผัน […]
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…   รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร คำร้องขอรอรับสิทธิ์การเรียนวิชาทหาร
นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างรอผลการสอบเข้าศึกษาต่อได้ไปเข้ารับการตรวจเลือกและถูกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (จับได้ใบแดง) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสารได้ที่กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษากองกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. โทร.0-2555-2000 ต่อ […]

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ระเบียบและข้อบังคับ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวินัยนักศึกษา

ติดตาม “วิชาทหาร” ได้ที่ Facebook Page

ติดตาม “วินัยนักศึกษา” ได้ที่ Facebook Page

การติดต่อสอบถาม

เราให้บริการในวันและเวลาราชการ (เว้นพักกลางวัน)

โทร. 02 555 2000 ต่อ 1130