งานบริการของเรา

ให้บริการสวัสดิการและทุนการศึกษา ดำเนินการด้าน กยศ. ประสานงานเกี่ยวกับเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสาร *เพิ่มรอบล่าช้า*

เทอม 2/2565 เปิดเพิ่มรอบล่าช้า
– กทม. วันที่ 26 ม.ค. 66 / รอบเช้า
– ปราจีนบุรี วันที่ 23 ม.ค. 66 / รอบเช้า
– ระยอง วันที่ 26 ม.ค 66 / รอบเช้า
ถ้าได้จองคิวแล้วแต่ยังไม่ได้ส่ง ให้ใช้คิวเดิมมาส่งตามวันที่กำหนดนี้ได้เลย ถ้ายังไม่ได้จองคิวให้จองคิวก่อน
**รวมถึงคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ถ้ายังไม่ได้ส่งเอกสาร ก็ให้ทำตามประกาศนี้**

การโอนค่าครองชีพ ปีการศึกษา 2565

กองทุนฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงการโอนเงิน งวดแรกจากเดิม ภายใน 7 วัน เป็น “ภายใน 30 วัน” นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบยืนยันข้อมูลและแนบเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมในระบบ DSL เรียบร้อยแล้ว

การขอรับเงินคืนค่าเทอม 1/2565 (ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มจพ. ที่สำรองจ่ายไปแล้ว)

กองคลัง มจพ. ได้ส่งรายชื่อ “ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มจพ. ที่ได้สำรองจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน” ให้ กยศ. มจพ. แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและรายละเอียด ดังนี้

ลงทะเบียนรับ Check List 2/2565 กลุ่มล่าช้า : สำรองจ่ายค่าเทอม

ผู้กู้ยืมทุกคน ที่เคยกู้ยืมเทอม 1/2565 แล้ว หากต้องการจะกู้ยืมต่อในเทอม 2/2565 ให้ลงทะเบียนขอรับ Check List โดยตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป จะต้องสำรองจ่ายค่าเทอมเอง เนื่องจากไม่ลงทะเบียนให้ทันภายในกำหนดในรอบแรก

กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นักศึกษาที่จะกู้ยืมเงิน กยศ. ให้ดำเนินการระยะเวลาที่กำหนด โดยอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจ และติดตามข่าวสารจาก กยศ._kmutnb ที่เว็บไซต์ และที่เพจ กยศ_kmutnb เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสกู้ยืมเงินกับ กยศ.

ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชน รอได้เลย!!!

กองคลัง มจพ. แจ้งข่าวถึงผู้กู้ยืมรายใหม่ที่สำรองจ่ายค่าเทอม 1/2565 ให้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนกับธนาคาร ไม่ต้องส่งเอกสาร แค่ผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วรอรับเงินโอนค่าเทอม

ลงทะเบียนจองคิวส่งเอกสาร

ผู้กู้ยืมที่จะกู้ต่อในเทอม 2/2565 ให้ลงทะเบียน “จองคิวส่งเอกสาร”
– ทั้ง 3 วิทยาเขต ลงทะเบียนผ่านลิงค์เดียวกันที่นี่
– ใช้อีเมล์ของ มจพ. @email.kmutnb.ac.th
– ลงทะเบียนได้คนละ 1 ครั้ง เท่านั้น!!! 
– เมื่อได้คิวแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
– เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ป.ตรี จ่ายค่าเทอมส่วนต่าง เทอม 2/2565 

ให้ผู้กู้ยืมระดับ ป.ตรี (ตามรายชื่อ) ไปจ่ายส่วนต่างค่าเทอม เทอม 2/2565 ตามวันและเวลาที่กำหนด ตรวจสอบรายชื่อ จำนวนเงิน และวิธีการจ่ายเงินได้ที่นี่

รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองทุน กยศ.

พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

ระบบลงทะเบียนเรียน

ระบบคำร้องออนไลน์

ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ Facebook Page

การติดต่อสอบถาม

เราให้บริการในวันและเวลาราชการ (เว้นพักกลางวัน)

มจพ. กรุงเทพฯ

โทร. 02 555 2000 ต่อ 1150, 1161

มจพ. ปราจีนบุรี

โทร. 037 217 300 ต่อ 7331

มจพ. ระยอง

038 627 000 ต่อ 5104