นักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2566 สามารถตรวจสอบสถานะเอกสารได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อนี่นี่
1.แบบรายงานตัว นศท 2.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสารใบรายงานตัว 3.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว-เลื่อนชั้น 4.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น รอรับสิทธิ์ 5.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น-โอนย้าย
1.แบบใบสมัคร นศท.(A4) 2.ใบรับรองแพทย์ 3.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร 4.ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและเอกสาร 5.ขนาดรอบตัว-เกณฑ์การทดสอบ
นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2546 ไม่เคยเรียน รด. หรือเกิดก่อนแต่มาเรียน มจพ. ปีแรก ประสงค์ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร   1.คำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร 2.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผัน 3.ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ 4.โรคที่ขัดต่อการเข้ารับการตรวจเลือก ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา […]
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่…   รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร คำร้องขอรอรับสิทธิ์การเรียนวิชาทหาร
นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างรอผลการสอบเข้าศึกษาต่อได้ไปเข้ารับการตรวจเลือกและถูกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (จับได้ใบแดง) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสารได้ที่กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษากองกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  โทร.0-2555-2000 ต่อ 1130 หรือเพจ : งานด้านวิชาทหาร มจพ.กทม.
โครงการประกาศคุณงามความดี คุณสมบัติของนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี เป็นนักศึกษาที่ได้ช่วยเหลือหรือมีส่วนช่วยเหลือบุคคลทั่วไป ให้พ้นจากภัยอันตรายร้ายแรง หรือเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ เป็นนักศึกษาที่พบเห็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นทาตกหล่นหรือหลงลืมทิ้งไว้ด้วยการนำคืนเจ้าของเดิม เป็นนักศึกษาที่อุทิศร่างกายหรือแรงงานช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน เช่น การบริจาคโลหิต ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง เป็นนักศึกษาที่อุทิศตนช่วยเหลือส่วนรวมของสาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลตอบแทน อย่างสม่ำเสมอ ไม่ต่ำกว่า 2 ภาคการศึกษา […]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทสถานบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2565 จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกัน ควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอล์ […]