กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มจพ. พานักศึกษาจิตอาสา มจพ. ไปบริจาคถุงผ้าเพื่อมอบให้กับผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางแอนนา […]
ผู้กู้รายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาอื่น ที่อยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างกองทุนพิจารณาอนุมัติ” มหาวิทยาลัยมีข่าวจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งให้ทราบว่า “ขั้นตอนการอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินและขั้นตอนการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนอยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหาของสัญญาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ใหม่ หากมีความคืบหน้าและสามารถดำเนินการในระบบได้ จะแจ้งให้สถานศึกษาทราบต่อไป” ที่มา : Line Official Account กยศ.สถานศึกษา […]
กยศ. ได้ประกาศรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566  มีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่สามารถกู้ยืมได้ จำนวน 122 หลักสูตร ทั้งในระดับ ปวช. ป.ตรี และ ป.โท ข้อมูลรายชื่อหลักสูตรนี้ ได้มาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำเสีย ตามโครงการคลองสวยน้ำใส จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ วัดทางหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]
กองคลัง มจพ. แจ้งข่าวถึงผู้กู้ยืมที่สำรองจ่ายค่าเทอม 1/2566 ให้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนกับธนาคาร ไม่ต้องส่งเอกสาร แค่ผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วรอรับเงินโอนค่าเทอม การผูกพร้อมเพย์ ถ้ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ ให้ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่ต้องการใช้บริการ (ธนาคารใดก็ได้ตามใจเลย) ด้วย “เลขบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม” ถ้าผูกพร้อมเพย์แล้ว ก็ตรวจสอบให้ดีว่าผูกไว้กับธนาคารไหน? เวลาเงินเข้าจะได้ไม่งง!! ลงทะเบียนพร้อมเพย์ยังไง ลงหรือยังก็จำไม่ได้ […]
ตรวจสอบรายชื่อที่ให้ไปส่งเอกสาร ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มจพ. (ถ้าไม่มีชื่อในรอบนี้ ให้ติดตามประกาศรายชื่อรอบต่อ ๆ ไป) รายชื่อผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มจพ. รอบที่ 1 จำนวน 18 คน รายชื่อผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มจพ. รอบที่ 2 […]
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จำนวน 10 คน ให้ได้รับทุนการศึกษาชั้นปีสุดท้ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มจพ. นำตัวแทนนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. […]
1. เปิดบัญชีธนาคาร ให้นักศึกษาเปิดบัญชีธนาคาร เปิดได้ 2 แห่งต่อไปนี้ ถ้ามีบัญชีธนาคารนี้แล้ว ก็สามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องไปเปิดใหม่ **จะต้องเป็นบัญชีที่มีการใช้งานปกติ** ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การเปิดบัญชีธนาคาร จะต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ ไปติดต่อธนาคาร (สาขาใดก็ได้)   หนังสือแจ้งผลการอนุมัติ รอบ […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  โดยกองกิจการนักศึกษา กองกลาง และกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย ไปทำกิจกรรมจิตอาสา 5ส ณ วัดปากน้ำ จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 […]