เมื่อผู้กู้ยืมรายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาอื่น ได้รับแจ้งเตือนที่ระบบ DSL หรือที่แอป กยศ. Connect ว่า “คำขอกู้ยืมได้รับการอนุมัติ” ให้ผู้กู้ “จองคิวนัดส่งเอกสาร” ระบบจองคิวนัดส่งเอกสาร และดำเนินการดังนี้ (กรุณาอ่านให้จบ) 1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธนาคารที่กำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย […]