ยื่นกู้ยืม กยศ. และกิจกรรมจิตอาสา

ฝึกวิชาทหาร (รด.) ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การให้บริการห้องพยาบาล และดูข้อมูลกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา

จัดกิจกรรมนักศึกษา จองสนามกีฬา องค์กรนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรมของเรา

ดาวน์โหลดเอกสาร​   1.แบบรายงานตัว นศท(A4) 2.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร 3.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว-เลื่อนชั้น […]
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง […]
ดาวน์โหลดเอกสาร 1. แบบใบสมัคร นศท.(A4) 2. ใบรับรองแพทย์ […]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ […]
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) […]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร ประจำปีการศึกษา […]

ประชาสัมพันธ์

เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพแฝงตัวเข้าหาเราในทุกรูปแบบ รู้ทันภัยบนโลกออนไลน์ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ!!!
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Field Engineer Development Program […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก จัดกิจกรรม KMUTNB […]

บริการที่น่าสนใจ

จองห้องประชุม 501, 901 ของกองกิจการนักศึกษา ผ่าน Google Form

ระบบจองสนามกีฬาภายใน มจพ. กรุงเทพฯ

บริการสุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพ บริการทางการแพทย์ ปฐมพยาบาล โภชนาการ 

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา

สุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญ มองหาคนรับฟัง ให้นึกถึงเรา

KMUTNB Residence

โครงการที่พักรับรอง ชั้น 11 อาคาร 40 ปี มจพ.

ประเมินความพึงพอใจ

ความคิดเห็นของคุณ มีส่วนสำคัญช่วยให้เราพัฒนาบริการเพื่อทุกคน

องค์กรโปร่งใส ITA

การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน

ติดตามและเป็นเพื่อนกับเราที่ Facebook

ติดต่อเรา

สอบถาม-เสนอแนะ โทร.

0 2555 2000

กดต่อ “เบอร์ภายใน” ที่ทราบ หรือ กด 0 ติดต่อโอเปอร์เตอร์ แล้วแจ้งเรื่องที่ต้องการติดต่อ เช่น ติดต่อประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา, ติดต่อ กยศ., ติดต่อเรียน รด. เป็นต้น จากนั้นรอโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ **ให้บริการเฉพาะวันและเวลาราชการ**