ยื่นกู้ยืม กยศ. สมัครรับทุน และกิจกรรมจิตอาสา

ฝึกวิชาทหาร (รด.) ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การให้บริการห้องพยาบาล และดูข้อมูลกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา

จัดกิจกรรมนักศึกษา จองสนามกีฬา องค์กรนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา มจพ.

นักกีฬา มจพ. คว้า 24 เหรียญ

ได้อันดับที่ 10 จาก 122 สถาบัน ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” วันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เรื่องมาใหม่

นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างรอผลการสอบเข้าศึกษาต่อได้ไปเข้ารับการตรวจเลือกและถูกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (จับได้ใบแดง) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสารได้ที่กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษากองกิจการนักศึกษา ชั้น […]
ผศ.สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประกวดดนตรี 3 […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และบริษัท […]
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยชมรมศิลปการแสดง ได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่องาน […]
ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ที่มารับบริการหรือติดต่อกับมหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity […]
โครงการประกาศคุณงามความดี คุณสมบัติของนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี เป็นนักศึกษาที่ได้ช่วยเหลือหรือมีส่วนช่วยเหลือบุคคลทั่วไป ให้พ้นจากภัยอันตรายร้ายแรง หรือเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ เป็นนักศึกษาที่พบเห็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นทาตกหล่นหรือหลงลืมทิ้งไว้ด้วยการนำคืนเจ้าของเดิม […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำเสีย ตามโครงการคลองสวยน้ำใส จัดโดย […]
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง […]

บริการที่น่าสนใจ

องค์กรโปร่งใส ITA

การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รับสมัครงาน

แหล่งหางานประจำ งานพาร์ทไทม์ นักศึกษาช่วยงาน 

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา

สุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญ มองหาคนรับฟัง ให้นึกถึงเรา

จองห้องประชุม 501, 901 ของกองกิจการนักศึกษา ผ่าน Google Form

บริการสุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพ บริการทางการแพทย์ ปฐมพยาบาล โภชนาการ 

ประเมินความพึงพอใจ

ความคิดเห็นของคุณ มีส่วนสำคัญช่วยให้เราพัฒนาบริการเพื่อทุกคน

ติดตามและเป็นเพื่อนกับเราที่ Facebook

ติดต่อเรา

สอบถาม-เสนอแนะ โทร.

0 2555 2000

กดต่อ “เบอร์ภายใน” ที่ทราบ หรือ กด 0 ติดต่อโอเปอร์เตอร์ แล้วแจ้งเรื่องที่ต้องการติดต่อ เช่น ติดต่อประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา, ติดต่อ กยศ., ติดต่อเรียน รด. เป็นต้น จากนั้นรอโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ **ให้บริการเฉพาะวันและเวลาราชการ**