เพื่อสิทธิประโยชน์แก่ตัวผู้กู้เอง ควรอ่านให้เข้าใจและทำให้ครบทุกขั้นตอนตามลำดับ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดไปแล้วอาจแก้ไขไม่ได้ ก็จะเกิดผลกระทบตามมา เช่น ไม่ขอเช็กลิสต์ภายในกำหนด ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม ผู้ปกครองก็ต้องลำบากหาเงินมาจ่ายก่อน หรือไม่ส่งเอกสารตามกำหนดก็จะไม่ได้กู้ในเทอมนี้ ทำให้เดือดร้อนไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้ และไม่มีเงินใช้จ่ายรายเดือน หรือส่งเอกสารผิดนัด/ล่าช้าก็จะส่งผลให้ได้รับเงินค่าครองชีพที่ล่าช้าตามไปด้วย **หากติดขัดในขั้นตอนใด ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง เพื่อขอความช่วยเหลือ (ควรติดต่อก่อนจะถึงวันหมดเขต)**

ขั้นตอนและระยะเวลา

จะประกาศรายละเอียดให้ทราบ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป

ผู้กู้ยืมรายใหม่

เป็นนักศึกษา มจพ. ที่จะขอกู้เป็นครั้งแรก / เป็นผู้กู้ยืม มจพ. เปลี่ยนระดับ เช่น ปวช. เปลี่ยนเป็น ป.ตรี / เป็นนักศึกษาใหม่ / เป็นผู้ที่เคยกู้ยืมที่ มจพ. แล้ว แต่เว้นไปไม่ได้กู้ แต่ปีนี้ต้องการกลับมากู้อีกครั้ง ผู้กู้ยืมรายใหม่ทุกคนให้ “จ่ายค่าเทอม” ไปก่อน เมื่อการกู้ยืมสำเร็จธนาคารก็จะโอนเงินกู้ค่าเทอมให้สถานศึกษา จากนั้นสถานศึกษาจะโอนเงินค่าเทอมคืนให้ ซึ่งจะคืนผ่านบริการพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม

1. ลงทะเบียนรับ Check List

 • เริ่มวันที่ *รอประกาศ*
 • หมดเขตวันที่ *รอประกาศ*
 • ผ่าน Google Form
 • กรอกอีเมลใดก็ได้ให้ถูกต้อง เพื่อรับใบ Check List
 • คลิกอ่าน!! สิทธิ์ที่ควรรู้เกี่ยวกับค่าเทอม

2. ยื่นคำขอกู้ยืม

 • เริ่มวันที่ *รอประกาศ*
 • หมดเขตวันที่ *รอประกาศ*
 • ที่ระบบ DSL หรือที่ กยศ. Connect
 • ต้องมีรหัสนักศึกษาของ มจพ. ก่อน

3. จองคิวนัดส่งเอกสาร

 • เริ่มวันที่ *รอประกาศ*
 • หมดเขต *รอประกาศ*
 • ผ่าน Google Form
 • ต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย @email.kmutnb.ac.th
 • จองได้คนละ 1 ครั้ง เมื่อจองแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

4. ทำสัญญาและเบิกเงินกู้ยืม

 • เริ่มวันที่ *รอประกาศ*
 • หมดเขตวันที่ *รอประกาศ*
 • ที่ระบบ DSL หรือที่ กยศ. Connect
 • เพื่อขอเบิกเงินค่าเทอม และค่าครองชีพ (ถ้ามีสิทธิ์)
 • หากไม่ทำ จะถือว่าไม่ประสงค์กู้ยืม

5. ส่งเอกสารกู้ยืม

 • เริ่มวันที่ **ดูวันและเวลาตามใบจองคิว**
 • หมดเขตวันที่ *รอประกาศ*
 • ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย
 • ส่งเอกสารตามวันและเวลาที่จองไว้
 • ควรไปตามวันและเวลาที่จองไว้ เพราะอาจจะไม่มีรอบเก็บตก หรือเปิดรอบเพิ่ม

การโอนเงินกู้ยืม

 • การโอนเงินค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน และการคืนเงินค่าเทอมที่สำรองจ่าย เทอม 1 และเทอม 2

ข่าวสาร กยศ. มจพ.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการ

“กู้เกินจำนวนปี” ที่กำหนดในหลักสูตร

ข่าวสารของเราบน Facebook Page

ติดต่อ กยศ. มจพ.

เราให้บริการในวันและเวลาราชการ

มจพ. กรุงเทพฯ

กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา

 • ชั้น 4 (ฝั่งสนามบาสเกตบอล) อาคาร 40 ปี มจพ.
 • 0 2555 2000 ต่อ 1150, 1161

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

 • ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารบริหาร
 • 037 217300 ต่อ 7331

มจพ. วิทยาเขตระยอง

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตระยอง

 • ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหาร
 • 038 627000 ต่อ 5195