เริ่มแล้ว!! การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2566

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรักษาสิทธิ์ของตัวเอง ขอความร่วมมือจากผู้กู้อ่านรายละเอียด ทำตามขั้นตอนและทำในระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะได้ไม่พลาดโอกาสของการกู้ยืมกับ กยศ.

กยศ. สะพานแห่งโอกาส

เรื่องต้องรู้ก่อนกู้ กยศ.

ภาพรวมระบบการกู้ กยศ.

การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

การทำสัญญากู้ยืมเงินในระบบ DSL

สายด่วนรัฐสภา

ประกาศรายชื่อหลักสูตรและข้อมูลอื่นที่ควรรู้

กยศ. ประกาศรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมได้ และวงเงินสำหรับการกู้ยืม ในปีการศึกษา 2566 ข้อมูล

> ดูรายชื่อหลักสูตร

การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยได้แบ่งกลุ่มผู้กู้ยืมออกเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะมีการดำเนินการ และรายละเอียดที่แตกต่างกันโดยดูได้จากภาพต่อไปนี้

 

จิตอาสา การนับชั่วโมง และแบบฟอร์ม

กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการกู้ยืม

รายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาอื่น

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบทุกขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

ไม่มีรหัสนักศึกษาก็ลงทะเบียนได้ และหากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ลงทะเบียนใหม่จนกว่าข้อมูลจะถูกต้อง **ลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง**

ขั้นตอนที่ 2

**ต้องมีรหัสนักศึกษาก่อน** ยื่นคำขอกู้และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ DSL หรือที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ก.ค. 2566 เวลา 23.59 น.

ขั้นตอนที่ 3

เริ่ม 27 ก.ค. 2566 เป็นต้นไป ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย @email.kmutnb.ac.th การเข้าระบบ จองคิวได้คนละ 1 ครั้ง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ขั้นตอนที่ 4

ผู้กู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เข้าระบบ DSL / แอปฯ กยศ. Connect ไปบันทึกสัญญา (ทำได้เลย) และทำแบบเบิกเงิน (หลังจากสถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนตามจริง)

ขั้นตอนที่ 5

ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ มจพ. *ตามวันและเวลาที่เลือกในขั้นตอนที่ 3*

รายเก่าต่อเนื่อง มจพ.

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบทุกขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

รอบนี้ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม ลงทะเบียนด้วยการ Login อีเมลของมหาวิทยาลัย @email.kmutnb.ac.th หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ลงทะเบียนใหม่จนกว่าข้อมูลจะถูกต้อง **ลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง**

ขั้นตอนที่ 2

เปิด Google Form ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. จนกว่าคิวจะเต็ม เพื่อเลือกวันและเวลาที่สะดวกไปส่งเอกสาร (มีให้เลือกหลายวัน) ถ้าเลือกแล้วไม่ไปตามนัดจะถือว่าผิดนัด และมีผลต่อการโอนเงินกู้ยืม

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากสถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนตามจริงแล้ว ให้เข้าระบบ DSL / แอปฯ กยศ. Connect ไปทำแบบยืนยันการเบิกเงิน 

ขั้นตอนที่ 4

ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ มจพ. *ตามวันและเวลาที่เลือกในขั้นตอนที่ 2*