มจพ. จัดพิธีมอบรางวัลและงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานสวนปาล์ม มจพ. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มจพ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”พร้อมกล่าวขอบคุณนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการทุกฝ่าย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” รอบคัดเลือกเมื่อระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และรอบมหกรรมเมื่อระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มจพ. กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันและการจัดงานในวันนี้ และนางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ในฐานะรองหัวหน้าคณะนักกีฬา มอบธงมหาวิทยาลัยคืนสู่มหาวิทยาลัย
ณ ลานสวนปาล์ม มจพ.

สำหรับผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อันดับที่ 12 จาก 109 สถาบันศึกษา โดยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันฯ จำนวน 9 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 3 เหรียญ ทั้งนี้รางวัลกีฬาดีเด่นในครั้งนี้ ได้แก่ กีฬามวยสากลสมัครเล่น