✨ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโลกทัศน์อาชีพ💼 * 4 มี.ค. 2567 (13.00-16.00 น.) Online ทุกคณะ * 8 มี.ค. 2567 (10.00-12.00 น.) วิทยาเขตระยอง (นักศึกษา กยศ. […]
กำหนดการพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 และกำหนดการประกวดพานไหว้ครู  วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  และหอประชุมประดู่แดง 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.  อ่านรายละเอียดที่ https://sites.google.com/op.kmutnb.ac.th/kmutnbstuact