ระบบ Reg มี 3 เอกสารเพื่อใช้ในการยื่นกู้ กยศ. นะ ต้องเข้าใช้ Reg บนคอมพิวเตอร์นะฮ้าบบบ!
 
1️⃣ เอกสารผลการลงทะเบียน (เทอมปัจจุบัน)
ไปที่เมนู >> ข้อมูลลงทะเบียน >> ผลการลงทะเบียน
 
2️⃣ เอกสารค่าใช้จ่าย (เทอมปัจจุบัน)
ไปที่เมนู >> ข้อมูลลงทะเบียน >> ค่าใช้จ่าย/ทุน
 
3️⃣ เอกสารผลการศึกษา (ทุกเทอม)
ไปที่เมนู >> ข้อมูลผลการศึกษา >> ผลการศึกษา
 
🖨 โดยคลิกขวาที่หน้าจอแล้วเลือก “Print”
หรือกดปุ่ม Ctrl+P สำหรับ Windows
และ Command+P สำหรับ Mac ในการสั่งพิมพ์เอกสาร

 

ข้อมูลและรูปภาพ

: สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.