กยศ. มจพ. ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ในระบบ DSL ให้ผู้กู้ที่ส่งเอกสาร “ครบทุกคน” แล้วนะครับ .ขอขอบคุณทุกคณะ / ภาควิชา / อาจารย์ / บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้กรุณาแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสารการกู้ยืม กยศ. […]
แจ้งเตือน!! ผู้กู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารกู้ กยศ. เทอม 2/2566 อ่านรายละเอียดที่นี่ ให้ส่งเอกสารตามใบเช็กลิสต์ที่ห้อง กยศ. ของแต่ละวิทยาเขต โดยด่วน! >> ในวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. […]
จะรู้ได้ยังไงว่า…ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม ของเทอม 2/2566>> ดูที่ใบเช็กลิสต์>> ดูที่ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน>> ดูที่ระบบ Reg 1. ในใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน มีคำว่า “ทุนที่ได้รับ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม รอกู้ กยศ. แล้ว กยศ. […]
เพื่อสิทธิประโยชน์แก่ตัวผู้กู้เอง ควรอ่านให้เข้าใจและทำให้ครบทุกขั้นตอนตามลำดับ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดไปแล้วอาจแก้ไขไม่ได้ ก็จะเกิดผลกระทบตามมา เช่น ไม่ขอเช็กลิสต์ภายในกำหนด ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม ผู้ปกครองก็ต้องลำบากหาเงินมาจ่ายก่อน หรือไม่ส่งเอกสารตามกำหนดก็จะไม่ได้กู้ในเทอมนี้ ทำให้เดือดร้อนไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้ และไม่มีเงินใช้จ่ายรายเดือน หรือส่งเอกสารผิดนัด/ล่าช้าก็จะส่งผลให้ได้รับเงินค่าครองชีพที่ล่าช้าตามไปด้วย **หากติดขัดในขั้นตอนใด ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง เพื่อขอความช่วยเหลือ (ควรติดต่อก่อนจะถึงวันหมดเขต)** เฉพาะผู้ที่กู้ยืมในเทอม […]
โปรดทราบ !! เนื่องจากการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ และการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้สถานศึกษา เป็นหน้าที่ของธนาคาร หากต้องการสอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อธนาคาร หรือติดต่อที่ กยศ. Call Center โทร. 0 2016 4888 × Dismiss this […]
ระบบ Reg มี 3 เอกสารเพื่อใช้ในการยื่นกู้ กยศ. นะ ต้องเข้าใช้ Reg บนคอมพิวเตอร์นะฮ้าบบบ!https://reg.kmutnb.ac.th  เอกสารผลการลงทะเบียน (เทอมปัจจุบัน)ไปที่เมนู >> ข้อมูลลงทะเบียน >> ผลการลงทะเบียน  เอกสารค่าใช้จ่าย (เทอมปัจจุบัน)ไปที่เมนู […]
📌 แจ้งผู้กู้ “รายเก่าต่อเนื่อง มจพ.” ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารในทุกกรณี (ยกเว้น!! ผู้กู้เกินหลักสูตรที่รออนุมัติจาก กยศ.) หากมีความประสงค์จะกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2566 ให้ทำดังนี้ เขียนคำร้องทั่วไป และขอลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และลายเซ็นของหัวหน้าภาควิชา [ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป] ไปส่งเอกสารทั้งหมด […]
เมื่อผู้กู้ยืมรายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาอื่น ได้รับแจ้งเตือนที่ระบบ DSL หรือที่แอป กยศ. Connect ว่า “คำขอกู้ยืมได้รับการอนุมัติ” ให้ผู้กู้ “จองคิวนัดส่งเอกสาร” ระบบจองคิวนัดส่งเอกสาร และดำเนินการดังนี้ (กรุณาอ่านให้จบ) 1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธนาคารที่กำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย […]
กองคลัง มจพ. แจ้งข่าวถึงผู้กู้ยืมที่สำรองจ่ายค่าเทอม 1/2566 ให้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนกับธนาคาร ไม่ต้องส่งเอกสาร แค่ผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วรอรับเงินโอนค่าเทอม การผูกพร้อมเพย์ ถ้ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ ให้ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่ต้องการใช้บริการ (ธนาคารใดก็ได้ตามใจเลย) ด้วย “เลขบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม” ถ้าผูกพร้อมเพย์แล้ว ก็ตรวจสอบให้ดีว่าผูกไว้กับธนาคารไหน? เวลาเงินเข้าจะได้ไม่งง!! ลงทะเบียนพร้อมเพย์ยังไง ลงหรือยังก็จำไม่ได้ […]