กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

โทร. 037 217300 ต่อ 7331

ภาระงาน: ประสานงานและดำเนินการตามภาระกิจของกองกิจฯ ให้บริการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ที่ตั้ง : ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารบริหาร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง

โทร. 038 627000 ต่อ 5195

ภาระงาน: ประสานงานและดำเนินการตามภาระกิจของกองกิจฯ ให้บริการนักศึกษา มจพ. วิทยาเขตระยอง
ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหาร มจพ. วิทยาเขตระยอง

ติดตามและเป็นเพื่อนกับเราที่ Facebook