โลโก้กองกิจการนักศึกษา

เปิดตัวตราเอกลักษณ์

เนื่องในโอกาสการจัดตั้งหน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา ครบ 35 ปี (พ.ศ. 2566) ขอเชิญชวนบุคลากรกองกิจนักศึกษา นำตราเอกลักษณ์นี้ไปใช้ในกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ที่ไม่เป็นทางการและกึ่งทางการ มีให้เลือกใช้ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่!!