การให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

นัดหมายเข้าพบจิตแพทย์

ปัญหาทางใจโดยนักสังคมสงเคราะห์ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เข้าพบจิตแพทย์ ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30 – 15.30 น. ห้องพยาบาล อาคาร 40 ปี มจพ.