งานบริการของเรา

ให้บริการสวัสดิการและทุนการศึกษา ดำเนินการด้าน กยศ. ประสานงานเกี่ยวกับเงินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

การโอนเงินค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน และการคืนเงินค่าเทอมที่สำรองจ่าย เทอม 1/2566

เมื่อผู้กู้ได้รับแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ว่า การลงนาม “สัญญา” หรือ “แบบเบิกเงิน” กู้ยืมสำเร็จ ผู้กู้จะได้รับเงินกู้ยืม ตามรายละเอียด ดังนี้

ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชน รอได้เลย!!!

กองคลัง มจพ. แจ้งข่าวถึงผู้กู้ยืมรายใหม่ที่สำรองจ่ายค่าเทอม ให้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนกับธนาคาร ไม่ต้องส่งเอกสาร แค่ผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วรอรับเงินโอนค่าเทอม

ขั้นตอนหลังจากได้รับอนุมัติให้กู้ยืม

เมื่อผู้กู้ยืมรายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาอื่น ได้รับแจ้งเตือนที่ระบบ DSL หรือที่แอป กยศ. Connect ว่า “คำขอกู้ยืมได้รับการอนุมัติ” 

เริ่มแล้ว!! การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) เทอม 1/2566

นักศึกษาที่จะกู้ยืมเงิน กยศ. ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจ และติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์ และที่เพจ กยศ_kmutnb เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสกู้ยืมเงินกับ กยศ.

ย้ายห้องทำการชั่วคราว!!

ห้อง กยศ. มจพ. กรุงเทพฯ ย้ายห้องทำการชั่วคราว จากชั้น 4 ไปชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. เนื่องจากห้องทำการเดิมจะมีการปรับปรุงพื้นที่

แจ้งผู้กู้ “รายเก่าต่อเนื่อง มจพ.” ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารในทุกกรณี

หากมีความประสงค์จะกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2566 ให้ทำดังนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา ที่กู้ยืม กยศ. ได้ ในปีการศึกษา 2566 

รายชื่อหลักสูตรนี้ เป็นรอบที่ 4 ได้ข้อมูลมาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 กรณีมีประกาศเพิ่มเติมจาก กยศ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ปวช.จ่ายส่วนต่างค่าเทอม 1/2566

ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มจพ. ระดับ ปวช. ให้ไปจ่ายส่วนต่างที่งานการเงิน กองคลัง มจพ. ตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

รวมลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

กองทุน กยศ.

พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

ระบบลงทะเบียนเรียน

ระบบคำร้องออนไลน์

ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ Facebook Page

การติดต่อสอบถาม

เราให้บริการในวันและเวลาราชการ (เว้นพักกลางวัน)

มจพ. กรุงเทพฯ

โทร. 02 555 2000 ต่อ 1150, 1161

มจพ. ปราจีนบุรี

โทร. 037 217 300 ต่อ 7331

มจพ. ระยอง

038 627 000 ต่อ 5104