การให้บริการของกลุ่มงานฯ

ข่าวของเรา

กองกิจการนักศึกได้จัดอบรม โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)” เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี มจพ. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ […]
ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กองกิจการนักศึกษา
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) นางแอนนา ประทุมรัตน์ (ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา) และตัวแทนบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เดินทางไปมอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ […]
กองกิจการนักศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กองกิจการนักศึกษา อัตราเงินเดือน : 11,310 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,690 บาท คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร : ㆍ […]
กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประกาศดับกระแสไฟฟ้า อาคาร 40 ปี มจพ. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา […]
ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ที่มารับบริการหรือติดต่อกับมหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.จัดทำโดย : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คู่มือ/แนวปฏิบัติ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ e-Office

เบิกค่ารักษาพยาบาล

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page