ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร​   1.แบบรายงานตัว นศท(A4) 2.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร 3.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว-เลื่อนชั้น 4.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น-รอรับสิทธิ์ 5.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น-โอนย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร 1. แบบใบสมัคร นศท.(A4) 2. ใบรับรองแพทย์ 3. รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร 4. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและเอกสาร 5. ขนาดรอบตัว-เกณฑ์การทดสอบ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี  รศ.ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา  ประทุมรัตน์  […]
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การพิจารณานักศึกษาประกอบคุณงามความดี แบบ-วน.7-แบบฟอร์มนักศึกษาประกอบคุณงามความดี
 นักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2566 สามารถตรวจสอบสถานะเอกสารได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อนี่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ระเบียบและข้อบังคับ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวินัยนักศึกษา

ติดตาม “วิชาทหาร” ได้ที่ Facebook Page

ติดตาม “วินัยนักศึกษา” ได้ที่ Facebook Page

การติดต่อสอบถาม

เราให้บริการในวันและเวลาราชการ (เว้นพักกลางวัน)

โทร. 02 555 2000 ต่อ 1130