ถึงเวลาที่ทุกคนรอยคอย กับงาน 🎉 KMUTNB JOB FAIR 2024 🌻 ที่รวมทุกสายตำแหน่งงานจากกว่า 120 บริษัทที่มาเปิดรับและยื่นโอกาสให้ทุกคนมีงานทำ !!! 🪄✨ 📍บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 🕰️ 9:00 – […]