ดาวน์โหลดเอกสาร 1. แบบใบสมัคร นศท.(A4) 2. ใบรับรองแพทย์ 3. รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร 4. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและเอกสาร 5. ขนาดรอบตัว-เกณฑ์การทดสอบ