ดาวน์โหลดเอกสาร​   1.แบบรายงานตัว นศท(A4) 2.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร 3.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว-เลื่อนชั้น 4.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น-รอรับสิทธิ์ 5.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น-โอนย้าย