นักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2566 สามารถตรวจสอบสถานะเอกสารได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อนี่นี่