จะรู้ได้ยังไงว่า…ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม ของเทอม 2/2566
>> ดูที่ใบเช็กลิสต์
>> ดูที่ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน
>> ดูที่ระบบ Reg

1. ในใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน มีคำว่า “ทุนที่ได้รับ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม รอกู้ กยศ. แล้ว กยศ. ก็จะจ่ายค่าเทอมให้

2. ในใบ Check List รายการเอกสารขอกู้ยืม

  • กรณีขอใช้สิทธิ์ภายในที่กำหนด จะมีคำว่า “ล็อครหัส (ไม่ต้องจ่ายค่าเทอม)” ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม รอกู้ กยศ. แล้ว กยศ. ก็จะจ่ายค่าเทอมให้
  • กรณีขอใช้สิทธิ์ภายในกำหนดแล้ว แต่ไม่ได้รับเมล จึงต้องทำใหม่หลังกำหนดการใช้สิทธิ์ จะมีคำว่า “สำรองจ่ายค่าเทอม” ถ้าขึ้นแบบนี้ไม่ต้องกังวล ขอให้ดูที่ระบบ Reg เป็นสำคัญ (ดูรูปที่ข้อ 1. และข้อ 3.)

3. ในระบบ Reg มีคำว่า “ยอดค้างชำระรวม” และข้อมูลทุนการศึกษา มีคำว่า “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ถือว่าเป็นปกติ ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม รอกู้ กยศ. แล้ว กยศ. ก็จะจ่ายค่าเทอมให้