จะรู้ได้ยังไงว่า…ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม ของเทอม 2/2566>> ดูที่ใบเช็กลิสต์>> ดูที่ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน>> ดูที่ระบบ Reg 1. ในใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน มีคำว่า “ทุนที่ได้รับ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม รอกู้ กยศ. แล้ว กยศ. […]