บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มจพ. นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา เป็นทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องที่มอบให้แก่นักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2566 นี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาปีละ 16 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท โดยมีนักศึกษาทุนต่อเนื่อง จำนวน 2 คน เป็นตัวแทนรับทุนการศึกษาดังกล่าว