โปรดทราบ !! เนื่องจากการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ และการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้สถานศึกษา เป็นหน้าที่ของธนาคาร หากต้องการสอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อธนาคาร หรือติดต่อที่ กยศ. Call Center โทร. 0 2016 4888 × Dismiss this […]