กยศ. มจพ. ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ในระบบ DSL ให้ผู้กู้ที่ส่งเอกสาร “ครบทุกคน” แล้วนะครับ .ขอขอบคุณทุกคณะ / ภาควิชา / อาจารย์ / บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้กรุณาแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสารการกู้ยืม กยศ. […]