กองคลัง มจพ. แจ้งข่าวถึงผู้กู้ยืมที่สำรองจ่ายค่าเทอม 1/2566 ให้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนกับธนาคาร ไม่ต้องส่งเอกสาร แค่ผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วรอรับเงินโอนค่าเทอม การผูกพร้อมเพย์ ถ้ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ ให้ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่ต้องการใช้บริการ (ธนาคารใดก็ได้ตามใจเลย) ด้วย “เลขบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม” ถ้าผูกพร้อมเพย์แล้ว ก็ตรวจสอบให้ดีว่าผูกไว้กับธนาคารไหน? เวลาเงินเข้าจะได้ไม่งง!! ลงทะเบียนพร้อมเพย์ยังไง ลงหรือยังก็จำไม่ได้ […]