กองคลัง มจพ. แจ้งข่าวถึงผู้กู้ยืมที่สำรองจ่ายค่าเทอม 1/2566 ให้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนกับธนาคาร ไม่ต้องส่งเอกสาร แค่ผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วรอรับเงินโอนค่าเทอม

การผูกพร้อมเพย์

  • ถ้ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ ให้ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่ต้องการใช้บริการ (ธนาคารใดก็ได้ตามใจเลย) ด้วย “เลขบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม”
  • ถ้าผูกพร้อมเพย์แล้ว ก็ตรวจสอบให้ดีว่าผูกไว้กับธนาคารไหน? เวลาเงินเข้าจะได้ไม่งง!!
  • ลงทะเบียนพร้อมเพย์ยังไง ลงหรือยังก็จำไม่ได้ จะลงทะเบียนได้ที่ไหน หากมีข้อสงสัยแบบนี้ สอบถามได้ที่ธนาคารที่ต้องการใช้บริการ

จะโอนเงินเมื่อไร? 
มีขั้นตอนดังนี้

  • ธนาคารโอนเงินค่าเทอมให้สถานศึกษาแล้ว
  • ผู้กู้ยืมจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect หรือที่อีเมล
  • หลังจากนั้น กองคลัง มจพ. จะตรวจสอบยอดเงิน และ
  • ในส่วนของผู้กู้ยืมที่ได้สำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อนแล้ว กองคลังจะโอนเงินคืนผ่านพร้อมเพย์ (เลขประชาชน) ให้เป็นรอบ ๆ ตามรอบที่ธนาคารโอนเงินให้สถานศึกษา

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามที่ กองคลัง มจพ. (ในวันและเวลาราชการ) โทร. 0 2555 2000 กด 1605