กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัดบูธกิจกรรม “เปิดเทอมใหม่…กองกิจฯ พบน้องใหม่ 2566” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ลานสวนปาล์ม กองกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการในการพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษา […]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยกองกิจการนักศึกษา บุคลากรกองกิจการนักศึกษา ครูดนตรีไทย และนักศึกษาชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและทรงซอด้วงร่วมกับครูดนตรีไทย นิสิต และนักศึกษา […]
1.แบบรายงานตัว นศท 2.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสารใบรายงานตัว 3.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว-เลื่อนชั้น 4.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น รอรับสิทธิ์ 5.ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัวเลื่อนชั้น-โอนย้าย
1.แบบใบสมัคร นศท.(A4) 2.ใบรับรองแพทย์ 3.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสาร 4.ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและเอกสาร 5.ขนาดรอบตัว-เกณฑ์การทดสอบ
นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2546 ไม่เคยเรียน รด. หรือเกิดก่อนแต่มาเรียน มจพ. ปีแรก ประสงค์ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร   1.คำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร 2.รายละเอียดและกำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผัน 3.ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ 4.โรคที่ขัดต่อการเข้ารับการตรวจเลือก ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา […]
กำหนดการพิธีกล่าวสัตย์ปฏิญาณและรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เวลา 14.00 – 16.00 น. – […]
กำหนดการพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 และกำหนดการประกวดพานไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  และหอประชุมประดู่แดง 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. อ่านรายละเอียดที่ https://sites.google.com/op.kmutnb.ac.th/kmutnbstuact
กำหนดการพิธีไหว้ครูประจำปี 2566 และกำหนดการประกวดพานไหว้ครู  วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  และหอประชุมประดู่แดง 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.  อ่านรายละเอียดที่ https://sites.google.com/op.kmutnb.ac.th/kmutnbstuact
ถ้าไม่สบายใจ จะเล่าให้ใครฟังได้บ้าง ? … “ฉันน่ะสิ ฉันน่ะสิ” ถ้าอยากสบายใจ จะพูดกับใครดี ? … “ฉันน่ะสิ ฉันน่ะสิ””ฉัน” นี่ใครล่ะ ? … ก็ “ฉัน” เพื่อนเธอไง หลายครั้งที่ความทุกข์ใจ ผ่อนคลายลงได้ […]
โรงอาหารชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือก ผู้ที่สนใจจำหน่ายอาหาร 2 ประเภท 1. ประเภทยำต่างๆ จำนวน 1 ร้านค้า 2. ประเภทข้าวหมกไก่ และของทอด […]