เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษา มจพ. ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านกิจกรรมกรรมนักศึกษา และความรู้ใหม่ๆ […]
ตัวแทนนักศึกษา มจพ. ทีมชาติไทยได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (ASEAN UNIVERSITY GAMES 2022) ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย […]
1. เปิดบัญชีธนาคาร ให้นักศึกษาเปิดบัญชีธนาคาร เปิดได้ 2 แห่งต่อไปนี้ ถ้ามีบัญชีธนาคารนี้แล้ว ก็สามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องไปเปิดใหม่ **จะต้องเป็นบัญชีที่มีการใช้งานปกติ** ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การเปิดบัญชีธนาคาร จะต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ ไปติดต่อธนาคาร (สาขาใดก็ได้)   หนังสือแจ้งผลการอนุมัติ รอบ […]