นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างรอผลการสอบเข้าศึกษาต่อได้ไปเข้ารับการตรวจเลือกและถูกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (จับได้ใบแดง) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสารได้ที่กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษากองกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ.  โทร.0-2555-2000 ต่อ 1130 หรือเพจ : งานด้านวิชาทหาร มจพ.กทม.
ผศ.สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานประกวดดนตรี 3 พระจอมเกล้า ครั้งที่ 15 (3K Music Festival) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานสวนปาล์ม […]