นักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2566 สามารถตรวจสอบสถานะเอกสารได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อนี่นี่
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีให้โอวาทนักกีฬาแก่คณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ […]
กยศ. มจพ. ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ในระบบ DSL ให้ผู้กู้ที่ส่งเอกสาร “ครบทุกคน” แล้วนะครับ .ขอขอบคุณทุกคณะ / ภาควิชา / อาจารย์ / บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้กรุณาแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสารการกู้ยืม กยศ. […]
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาผู้นำนักศึกษา 3 พระจอมเกล้าฯ […]
ประกาศรับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กองกิจการนักศึกษา
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) นางแอนนา ประทุมรัตน์ (ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา) และตัวแทนบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เดินทางไปมอบของขวัญวันเด็ก […]
แจ้งเตือน!! ผู้กู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารกู้ กยศ. เทอม 2/2566 อ่านรายละเอียดที่นี่ ให้ส่งเอกสารตามใบเช็กลิสต์ที่ห้อง กยศ. ของแต่ละวิทยาเขต โดยด่วน! >> ในวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. […]