นักเรียน นักศึกษา มจพ. ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาความคุ้มครอง วันที่ 1 พ.ค. 2566 – 1 พ.ค. 2567 (ระดับ […]
ประกาศ มจพ.  การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มจพ. “น้องบิว” กรวรรณธานี นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) คณะบริหารธุรกิจ คว้าเหรียญทองแดง จากกีฬาฟันดาบสากล ประเภทเอเป้ทีมหญิง  ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32ระหว่างวันที่ 5 – 17 พฤษภาคม 2566ณ ประเทศกัมพูชา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มจพ.  นางสาวสิริกาญจน์ สุขปานเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  คว้าเหรียญทองแดง กีฬาหมากรุกกัมพูชา ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 5 – 17 พฤษภาคม 2566 ณ […]
ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่