ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ————— ผ่านระบบออนไลน์ LIVE สด —————–ผ่านเพจ Facebook กองกิจการนักศึกษา มจพ.ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 […]
ขอเชิญร่วมเชียร์ให้กำลังใจตัวแทนนักศึกษาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (ASEAN UNIVERSITY GAMES 2022) ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย […]
ขอเชิญชวนนักศึกษา มจพ.กรุงเทพมหานคร ระดับ ปวช. และปริญญาตรีทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภท กราฟิก ใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์หรือเกมในรูปแบบ 2 มิติ** ใช้โปรแกรมได้ทุกรูปแบบที่เป็นการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง** เปิดรับส่งผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ – 1 […]
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทสถานบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2565 จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกัน ควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอล์ […]