มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ขั้นตอนการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ได้ที่ >> ตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่า << (กรณีเคยได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว ไม่สามารถเสนอชื่อได้อีก) อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี กรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อและประวัติ […]
ตรวจสอบรายชื่อที่ให้ไปส่งเอกสาร ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มจพ. (ถ้าไม่มีชื่อในรอบนี้ ให้ติดตามประกาศรายชื่อรอบต่อ ๆ ไป) รายชื่อผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มจพ. รอบที่ 1 จำนวน 18 คน รายชื่อผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มจพ. รอบที่ 2 […]
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จำนวน 10 คน ให้ได้รับทุนการศึกษาชั้นปีสุดท้ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มจพ. นำตัวแทนนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. […]