ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การพิจารณานักศึกษาประกอบคุณงามความดี แบบ-วน.7-แบบฟอร์มนักศึกษาประกอบคุณงามความดี
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รศ.ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.สมชาย เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ.ดร.ทักษิณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางแอนนา  […]
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน jobtopgun นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 31 (สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานได้เต็มวันตามวันที่ลงเอาไว้เท่านั้น) 👉👉ทำงาน 6-7 มี.ค. 2567 (2 วัน) ⚡️⚡️ 📌#ตำแหน่งที่1 นักศึกษาช่วยงาน 15 คน ค่าตอบแทนวันละ […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยชมรมศิลปการแสดง ได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเทศบาลนครนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี […]
✨ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโลกทัศน์อาชีพ💼 * 4 มี.ค. 2567 (13.00-16.00 น.) Online ทุกคณะ * 8 มี.ค. 2567 (10.00-12.00 น.) วิทยาเขตระยอง (นักศึกษา กยศ. […]
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Field Engineer Development Program (FEDP – Young Talent Program) บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์(ไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า/จำหน่ายติดตั้งและการบริการด้านลิฟท์ บันไดเลื่อนมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในสาขาวิศกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมไฟฟ้า […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดตัว “กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มจพ.” สำหรับเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบดี มีนโยบายให้ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเหมาะสม และในโอกาสวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ 65 มหาวิทยาลัยร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ คณาจารย์ […]
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เวชกรรม ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ประจำปี 2567 ในภายใต้แนวคิด “Student Empowering for […]
ถึงเวลาที่ทุกคนรอยคอย กับงาน 🎉 KMUTNB JOB FAIR 2024 🌻 ที่รวมทุกสายตำแหน่งงานจากกว่า 120 บริษัทที่มาเปิดรับและยื่นโอกาสให้ทุกคนมีงานทำ !!! 🪄✨ 📍บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 🕰️ 9:00 – […]