กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มจพ. พานักศึกษาจิตอาสา มจพ. ไปบริจาคถุงผ้าเพื่อมอบให้กับผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางแอนนา […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 65 ปี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ขั้นตอนการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ตรวจสอบรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ได้ที่ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/Alumni2017/pages/index.php […]
ผู้กู้รายใหม่+รายเก่าจากสถานศึกษาอื่น ที่อยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างกองทุนพิจารณาอนุมัติ” มหาวิทยาลัยมีข่าวจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งให้ทราบว่า “ขั้นตอนการอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินและขั้นตอนการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนอยู่ระหว่างปรับปรุงเนื้อหาของสัญญาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ใหม่ หากมีความคืบหน้าและสามารถดำเนินการในระบบได้ จะแจ้งให้สถานศึกษาทราบต่อไป” ที่มา : Line Official Account กยศ.สถานศึกษา […]
กลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมดี ๆ  กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ปีนี้เราจะไป บริษัทอาหารญี่ปุ่นยอดฮิต (บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ยำยำ)  และ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 20 […]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา การแข่งขันกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 […]