นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างรอผลการสอบเข้าศึกษาต่อได้ไปเข้ารับการตรวจเลือกและถูกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (จับได้ใบแดง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสารได้ที่
กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษากองกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 

โทร.0-2555-2000 ต่อ 1130 หรือเพจ : งานด้านวิชาทหาร มจพ.กทม.