ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มจพ. “น้องบิว” กรวรรณธานี นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) คณะบริหารธุรกิจ


🥉คว้าเหรียญทองแดง 🥉จากกีฬาฟันดาบสากล ประเภทเอเป้ทีมหญิง 


ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32
ระหว่างวันที่ 5 – 17 พฤษภาคม 2566
ณ ประเทศกัมพูชา