นางสาวนาฎยา เอี่ยมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา และบุคลากรกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายภาพรวมการดำเนินงานกองทุน โดยมีผู้บริหารกองทุนฯ ร่วมบรรยายเสริมความเข้าใจในการให้กู้ยืมอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้รับเกียรติจากกองทุนการออมแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการบรรยายให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 495 คน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ข่าวต้นเรื่องโดย : https://www.facebook.com/studentloan.th