กยศ. ได้ประกาศรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2566  มีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่สามารถกู้ยืมได้ จำนวน 122 หลักสูตร ทั้งในระดับ ปวช. ป.ตรี และ ป.โท 

ข้อมูลรายชื่อหลักสูตรนี้ ได้มาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ณ วันที่ 5 เมษายน 2566 กรณีมีประกาศเพิ่มเติมจาก กยศ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดต่อสอบถาม กยศ. มจพ. (ในวันและเวลาราชการ) โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1150