เมื่อวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นางแอนนา ประทุมรัตน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มจพ. พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา เดินทางไปเยี่ยมการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ – พัฒนา และนักศึกษาชมรมชาวเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย โดยการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนักศึกษาในครั้งนี้ ชมรมนักศึกษาทั้งสองชมรมได้ทำการสร้างอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน และจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้น้องๆ นักเรียน ซึ่งกองกิจการนักศึกษาได้นำขนม และน้ำดื่ม มอบให้กับชมรมนักศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทในครั้งนี้

#65ปี65เรื่องราวดีดี #KMUTNB #มจพ