การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดรับสมัครร่วมประกวด
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
สมัครทาง: https://mupabuu.com/thaifolkcontest
※ ประกาศผลวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ณ หอประชุม ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

#thaifolkcontest23 #การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง23 #ประกวดลูกทุ่ง23