มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา การแข่งขันกีฬาและสันทนาการ 3 พระจอมเกล้า เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 […]