ตรวจสอบรายชื่อที่ให้ไปส่งเอกสาร

ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มจพ. (ถ้าไม่มีชื่อในรอบนี้ ให้ติดตามประกาศรายชื่อรอบต่อ ๆ ไป)

กำหนดส่งเอกสาร

ให้ไปส่งเอกสารด้วยตนเอง และเซ็นชื่อส่ง ห้าม!! วางเอกสารไว้หน้าห้อง

เอกสารที่ใช้

ติดต่อสอบถาม