ตรวจสอบรายชื่อที่ให้ไปส่งเอกสาร ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มจพ. (ถ้าไม่มีชื่อในรอบนี้ ให้ติดตามประกาศรายชื่อรอบต่อ ๆ ไป) รายชื่อผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มจพ. รอบที่ 1 จำนวน 18 คน รายชื่อผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มจพ. รอบที่ 2 […]